Schneider & Gemsa

Technologie plastů

Více funkcí, vyšší kvalita, nižší náklady

S našimi partnerskými společnostmi máte přístup k následujícím kompetencím:

  • Vývoj a konstrukce plastových dílů s výrobou nástrojů a forem.
  • Přesné vstřikování ve vícedílné technologii a mikrotechnologii.
  • Poradenství při výběru materiálu a návrhu výlisku
    Simulace plnění pomocí Moldflow.
  • Návrh a konstrukce přesných sériových nástrojů.
  • Výroba přesných součástí pomocí nejmodernějších technik vstřikování a popouštění.
  • Integrace poloautomatické a plně automatické manipulace.
  • Vytváříme funkční vzorky z prototypových forem pomocí rychlého obrábění.
Montáž kabelů

Technologie Multi-K

Více funkcí, vyšší kvalita, nižší náklady

Ať už se jedná o zubní kartáček, nárazník, mobilní telefon nebo high-tech magnet integrovaný do plastu - možnosti složitých výlisků se dvěma nebo více plastovými komponenty jsou téměř neomezené a počet těchto výrobků neustále roste. Vícesložkové procesy mají totiž jasné výhody:

Montáž kabelů

Inovační výhoda

Možnost kombinovat plasty a integrovat různé funkce do jednoho výlisku usnadňuje vývoj inovativních a kompaktních řešení výrobků.

Výhoda kvality

Zkrácení procesního řetězce omezuje zdroje chyb a zvyšuje přesnost a opakovatelnost.

Nákladová výhoda

Integrace několika výrobních kroků do jednoho cyklu je ekonomická, lze vynechat další montážní a spojovací procesy.