FILOZOFIE

Chceme být
pro naše zákazníky
nejlepší.

Pro každý požadavek. S příslibem 0 chyb.

Filozofie

Nabízíme vám veškerý možný potenciál.

Přitom jsme jako rodinný podnik v další generaci obzvláště loajálními a mezilidsky příjemnými partnery, kteří ve vysoké míře dostojí své odpovědnosti vůči lidem a přírodě.

Optimalizace během vývoje produktu

Víme, jak výrobek zefektivnit, abychom ho mohli optimalizovat v dalších fázích hodnotového řetězce.

Kompetence v oblasti výroby a kvality

Jsme vysoce vertikálně integrovaní, abychom zajistili nejvyšší úroveň rychlosti v kombinaci s kvalitou.

Výhody infrastruktury

Jsme na mezinárodní úrovni, a proto nabízíme všechny výhody výrobního potenciálu od ručního až po plně automatický.

Ulehčíme vám rozhodování o výběru nebo koupi.

Optimalizace vývoje produktů

Díky rozsáhlému know-how identifikujeme možnosti efektivnějšího návrhu výrobku s cílem optimalizovat všechny fáze hodnotového řetězce, od nákupu až po montáž.

Díky našim komplexním službám zajišťujeme hned od začátku optimalizaci vašich požadavků v potřebných procesech, aby bylo možné optimálně implementovat naše řešení ve všech krocích s přidanou hodnotou.

Vývoj

Výroba

Pilíře našeho slibu 0 závad

  • Vertikálně integrovaná výroba pro ucelený vývoj a zajištění nejlepšího možného konceptu pro rychlou realizaci s maximální efektivitou procesních toků.
  • Vlastní implementace a konstrukce testovacích zařízení pro kontrolu a podrobný záznam přesně těch požadavků na kvalitu, které jsou pro vás důležité.
  • Všechny procesy jsou integrovány do konzistentního prostředí systému ERP a do systému řízení kvality certifikovaného podle norem ISO 9001 a IATF 16949.
  • Kvalifikaci a dalšímu rozvoji zaměstnanců přikládáme velký význam. Tím zajišťujeme meziodvětvovou i mezinárodní spolupráci.

Kontrolovaná kvalita

Díky vertikální integraci zajišťujeme maximální kvalitu a efektivitu.

Individuální požadavky vyžadují individuální řešení. Řešení vyvíjíme kompletně ve vlastní režii, takže vše probíhá hladce a rychle.

Dobře promyšlené, individuálně vyvinuté a spolehlivě realizované.

Obrázek

Výrobní zařízení

Při navrhování výrobního zařízení kombinujeme naše dlouholeté zkušenosti s využitím nejmodernějšího softwaru, abychom mohli optimálně navrhnout pracoviště s vhodnými přípravky, vybavením a nástroji.

Obrázek

Měřící zařízení

Společně s vybranými partnery navrhujeme a vyrábíme měřicí a zkušební zařízení potřebná pro probíhající výrobní proces i pro výstupní kontrolu. Součástí těchto systémů je obvykle elektronika pro zpracování měřených hodnot, která slouží k ukládání, vyhodnocování, konverzi, vizualizaci a předávání měřicích signálů. V kombinaci s naším know-how v oblasti konstrukce nástrojů a přípravků vznikají kompletní zkušební pracoviště.

Iffezheim

Řízení kvality

Fungující integrovaný systém řízení považujeme za nezbytný předpoklad pro splnění požadavků našich zákazníků. Zajišťuje kontrolu a neustálé zlepšování kvality procesů a postupů.

Jeden poskytovatel řešení, méně komplikací pro vás.

Výroba

Správná infrastruktura pro každý požadavek

Naše mezinárodní výrobní síť spojuje všechny výhody výrobního potenciálu. Pod jednou střechou najdete všechny automobilové standardy, od manuálních až po plně automatizované. S námi vždy získáte ideální řešení pro různé odpovědi.Snižte počet svých dodavatelů a kontaktů. Se společností Schneider & Gemsa máte výhodnou pozici.

Iffezheim, DE
Iffezheim, DE

Všechny pobočky jsou řízeny německým vedením podle stejných standardů. Zajišťujeme přenos know-how prostřednictvím mezinárodního sparingu zaměstnanců.

Ústí nad Labem, CZ
Ústí nad Labem, CZ
Kišiněv, Moldavsko
Kišiněv, Moldavsko
Tým

Rodinný podnik v další generaci

Kontinuita s novými impulsy

Velký význam přikládáme rodinné, partnerské spolupráci s našimi zákazníky. Pevné týmy, plochá hierarchie a krátké rozhodovací kanály usnadňují spolupráci. Profesionální nástroje a přísná důvěrnost zajišťují důvěryhodný pracovní vztah.

Rozvoj zaměstnanců, mezinárodní a mezioborová spolupráce a zajištění interních standardů, aby na vašich řešeních pracovali pouze kvalifikovaní a správně vyškolení zaměstnanci, jsou základem naší dlouholeté spolupráce s našimi partnery.

Ochrana životního prostředí a společenská odpovědnost

"Chceme vždy dostát své odpovědnosti vůči společnosti a životnímu prostředí."

Jako rodinná firma druhé generace neseme velkou odpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí. Jsme přesvědčeni, že můžeme být dlouhodobě úspěšní pouze tehdy, pokud to budeme vždy zohledňovat ve svém jednání.

Ochrana lidí a životního prostředí je pro nás obzvláště důležitá. Pro naši výrobu to znamená, že musí být bezpečná, efektivní a šetrná k životnímu prostředí.

V naší více než třicetileté historii jsme se úspěšně rozvíjeli díky zodpovědnému jednání s ohledem na budoucnost. Jednou z našich zásad proto zůstává myslet na zítřek již dnes.

Tým

Zeptejte se nás!

Včas vám poskytneme benchmark, abyste se o tom mohli přesvědčit sami.