Impressum

Schneider & Gemsa GmbH
Nordring 5-7
D-76473 Iffezheim

+49 7229 3047-0

nfschndr-gmscm

Jednatelé oprávnění zastupovat společnost:
Andreas Schneider, Thomas Schneider a Thomas Gemsa

.

Registrační soud Mannheim
Registrační číslo: HRB 520983
Identifikační číslo pro daň z prodeje podle § 27 a
Zákon o dani z prodeje: DE 1440 15069Obsah online nabídky


Nároky na náhradu škody vůči autorovi, které se týkají materiálních nebo ideových škod, které byly způsobeny použitím nebo nepoužitím prezentovaných informací a/nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou v zásadě nemožné, pokud na straně autora není prokázáno úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění.

Autorské právo a právo ochranných známek


Autor se snaží dodržovat autorská práva k obrázkům, grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence.

Autorská práva na jakýkoli materiál vytvořený autorem jsou vyhrazena. Jakékoli kopírování nebo použití objektů, jako jsou diagramy, zvuky nebo texty, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez souhlasu autora povoleno.

Právní platnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti


Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti nejsou v souladu se zákonem nebo správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto skutečností nedotčena.

Odkazy a propojení


Autor není zodpovědný za žádný obsah, na který odkazují nebo na který odkazuje jeho stránky - pokud není plně obeznámen s nezákonným obsahem a pokud by mohl návštěvníkům svých stránek zabránit v prohlížení těchto stránek.

Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyl na odkazovaných stránkách patrný žádný nezákonný obsah. Za obsah odkazovaných stránek odpovídají výhradně jejich provozovatelé.

Ochrana údajů


Poskytnutí osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy) prostřednictvím možností vstupu do této internetové nabídky se děje na základě výslovné dobrovolnosti ze strany uživatele.

Používání zveřejněných poštovních adres, telefonních nebo faxových čísel a e-mailových adres k marketingovým účelům je zakázáno, pachatelé trestají rozesílání nevyžádaných zpráv.

V případě porušení tohoto zákazu si výslovně vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílatelům tzv. spamů.

Tato stránka byla vytvořena pomocí Weblication® CMS